Start Idé Byggnation Excellentvägg Inspiration Katalog Husbyggen Bildgalleri Kontakt

Excellentväggar

Väggarna tillverkas i färdiga sektioner som sedan sammanfogas. Monteringen är enkel, går snabbt och ger en stabil vägg.

Den senaste generationen av Excellentväggen kan tillverkas med olika typer av isoleringsmaterial vilket kan ge ännu bättre isolering mot kyla och värme.

Med ett imponerande lågt U-värde - under 0,11 W/m2K för den tjockaste varianten med den bästa isoleringen - är det lättare än någonsin att överträffa Boverkets krav eller bygga passivhus. Väggtjockleken är 320 eller 410 mm, exklusive invändiga skivmaterial. Om du funderar på att bygga ett riktigt energisnålt hus så är en Excellentstomme en utmärkt start. Excellent kan ge en lufttäthet som med god marginal uppfyller kraven i passivhus. Du behöver med andra ord inte tänka två gånger innan du bestämmer dig för att satsa på ett hus med Excellentväggar.

Maximal täthet

Excellentväggar tillverkas som stora väggblock som sammanfogas på byggarbetsplatsen. Monteringen är enkel, går snabbt och ger en stabil konstruktion. Huset får en tålig utsida av betong som gör det lätt att täta fogar vid fönster, dörrar, balkonger m m. Både betong och isolering bromsar inträngande vatten samtidigt som vattenångan tillåts ta sig ut. Allt för att konstruktionen ska vara så torr som möjligt.

I de hus där vi låtit mäta luftläckaget uppfyller det med god marginal rekommendationerna för Passivhus, vilket motsvarar 0,30 lit/m2/s vid 50 Pa.

Flexibilitet och valfrihet

Eldosor, rör och liknande installeras enkelt på insidan efter montage. Du behöver ingen borrhammare för att i framtiden hänga upp saker på insidan av väggarna eftersom du själv väljer det skivmaterial som passar dig.

Stommen blir snabbt ett tåligt klimatskal med stor lufttäthet som skyddar det fortsatta invändiga arbetet från väder och vind. Du väljer utvändigt utseende bland flera olika ytstrukturer.

De flesta bjälklagstyper är möjliga. Allt från vårt tunna, tysta prefabricerade träbjälklag till ett platsgjutet bjälklag med plattbärlag.

KONSTRUKTION

Utsida

Excellentväggens utsida är en 70 mm tjock, homogen betongskiva, som är en del av det stabiliserande systemet. Den tjocka konstruktionen gör det lätt att få tätt kring dörrar, fönster och andra hål som man vill ha i fasaden.

Runt fönster kan man välja släta ytor som exempelvis kan målas vita.

excellentvvaegg.jpgTvärsnitt

Väggens inre består till största delen av isolering, i tre skikt.

Det yttre isoleringsskiktet täcker i princip samma yta som den utvändiga betongskivan, vilket minimerar köldbryggorna. Det enda som korsar detta isoleringsskikt är smala kramlor av rostfritt stål som binder ihop det yttre betongskiktet med en pelar-/balkstomme av betong som är placerad mitt i väggen. För att minimera värmeläckaget är inga kramlor eller plåtar helt genomgående.

Pelar-/balkstomme

Det mellersta isoleringsskiktet innehåller även en gles betongram med pelare och balkar. Den liknar en träregelstomme med hammarband och syll, men pelarna står glesare i Excellentväggen. Alla vertikala belastningar från exempelvis mellanbjälklag, inredning, snö och takstolar förs ned till grunden via väggelementens betongpelare.

Insida

På insidan, mot det invändiga isoleringsskiktet, sitter tunnplåtsprofiler som gör det lätt att skruva skivmaterial eller en extra regelstomme direkt mot ytan.

Eldosor, -rör och andra detaljer kan monteras på väggens insida på byggarbetsplatsen. Snickaren eller elektrikern kan enkelt göra ändringar i sista stund om det finns behov av det.

ISOLERINGSVÄRDEN

I U-värdet 0,11 W/m2K är de vanligaste köldbryggorna genom fästplåtar samt genom de pelare och balkar av betong som måste finns i väggelementet inräknade. Dock ej de extra köldbryggor som finns vid öppningar för fönster, dörrar etc.

Anslutningar till bottenplatta, mellanbjälklag, tak, fönster, dörrar etc. leder till köldbryggor som inte är inräknade i U-värdet ovan. Detta gäller oavsett vilken väggtyp, leverantör eller vilket material man använder, vilket är bra att känna till vid en jämförelse.

Alla invändiga skivmaterial sänker U-värdet ytterligare.

MONTAGE

Ladda hem vår katalog som pdf-fil, eller beställ katalogen direkt hem i brevlådan!

Låt dig inspireras - Kika igenom vårt galleri!

 

Hitta återförsäljare!

 © 2010 - 2013  Excellenthus  - Hemsida med SLiM Webb- & Reklambyrå